Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

Νενικήκαμεν!

Νενικήκαμεν! Σιγά που θα κεχάναμεν!
Περί αναδιπλασιασμού και συντελικών χρόνων εδώ κι εδώ.
....  Με την επίδραση τής λόγιας γλώσσας που χρησιμοποιήθηκε επί αιώνες ως επίσημη γραπτή γλώσσα, παγιώθηκαν και διατηρούνται στη χρήση μέχρι σήμερα αρκετές μετοχές παρακειμένου με διπλασιασμό, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως επίθετα. Παραδείγματα : (βάλλω) επιβεβλημένος, καταβεβλημένος, προβεβλημένος, συμβεβλημένος, προσβεβλημένος – (βίαζομαι) βεβιασμένος – (γράφω) εγγεγραμμένος, παραγεγραμμένος, προδιαγεγραμμένος) – (δεικνύω) ενδεδειγμένος, αποδεδειγμένος – (δηλώνω) δεδηλωμένη [εμπιστοσύνη τής Βουλής] – (δικάζω) δεδικασμένο – (δίνω) δεδομένος [όχι δεδόμενος!], δεδομένα, διαδεδομένος, εκδεδομένος – (δουλεύω) δεδουλευμένα – (εκφράζω) εκπεφρασμένος – (εντέλλομαι) εντεταλμένος – (επιτρέπω) επιτετραμμένος – (θέτω) διατεθειμένος, προδιατεθειμένος, κατατεθειμένος, συντεθειμένος, μετατεθειμένος, εκτεθειμένος – (θλω) τεθλασμένος – (καλύπτω) κεκαλυμμένος, συγκεκαλυμμένος, (κόβω) διακεκομμένος, συγκεκομμένος – (καλώ) προσκεκλημένος – (κρίνω) συγκεκριμένος, διακεκριμένος, εγκεκριμένος [Προσοχή ! γράφονται με ένα -μ-, διότι σχηματίζονται από το θέμα κρι- (κρί-θηκα) και όχι από το κριν-(κρίν-ω)– (κτώμαι) κεκτημένα – (λαμβάνω) ειλημμένος, κατειλημμένος, προκατειλημμένος, ανειλημμένος, επανειλημμένος [Προσοχή ! γράφονται με δύο -μ- (λόγω τού -β που υπάρχει στο θέμα έ-λαβ-α, λαμβ-άνω) και ένα -λ] – (λείπω) εγκαταλελειμμένος – (λογίζω) λελογισμένος – (μειγνύω) αναμεμεμιγμένος – (μονώ) μεμονωμένος – (παλαιώ) πεπαλαιωμένος – (πατώ) πεπατημένη – (πιέζω) πεπιεσμένος – (προχωρώ) προκεχωρημένος – (σημαίνω) σεσημασμένος – (τάσσω) διατεταγμένος, παρατεταγμένος, συντεταγμένος – ( τείνω) τεταμένος, εκτεταμένος, παρατεταμένος [με ένα –μ-, διότι από θέμα τα- (ε-τά-θην) και όχι από το τειν-] – (τέμνω) τετμημένος, συντετμημένος, περιτετμημένος, κατατετμημένος – (τελώ) τετελεσμένος – (τήκω) τετηγμένος – (τρίβω) τετριμμένος – (συγχέω) συγκεχυμένος 
Γ. ΜπαμπινιώτηςΠαράδοση από άλλην καθηγήτρια

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Αλέξανδρος ο Μακεδών: Από το Γόρδιο ως τον Υδάσπη, Μέγας

Στις ενότητες 7 και 11 του βιβλίου σας παρουσιάζονται αποσπάσματα από το έργο  του Φλάβιου  Αρριανού  Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις,τη σημαντικότερη πηγή  για την εκστρατεία του Μ.Αλεξάνδρου στην Ασία. 

Σε αυτά θα δούμε 
 • την επίσκεψη του Αλέξανδρου στο Γόρδιο και την  αξιοθέατη άμαξα 
 • την πίστη του Αλέξανδρου σε χρησμούς, οιωνούς, θεούς
 • τη νίκη στον Υδάσπη ποταμό
 • τη σχέση του Αλέξανδρου με το άλογό του, το Βουκεφάλα
 • στοιχεία της προσωπικότητας του Αλέξανδρου, που επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό "Μέγας"Κι ακόμα θα...
 • προσθέσουμε στην αρχαιογλωσσία μας την ρ. αύξηση και τους παρελθοντικούς χρόνους παρατατικό κι αόριστο, καθώς και τα ουσιαστικά της α κλίσης
 • συνεχίσουμε το ταξίδι των λέξεων στο χρόνο με τα λεξιλογικά κι ετυμολογικά στοιχεία των ενοτήτων
 • δημιουργήσουμε τα δικά μας κείμενα,  εικαστικά και ψηφιακά έργα εμπνεόμενοι/ες από τον Αλέξανδρο το Μέγα!
Αρχίζουμε από το κείμενο του Αρριανού στις Ψηφίδες 
   ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις εδώ  κι εδώ κι εδώ

Για την α κλίση των ουσιαστικών  Για τα επίθετα και τη δεικτική αντωνυμία δες εδώ

Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

Το αληθινό ταξίδι του Λουκιανού


Στην 4η ενότητα θα 

 • απολαύσουμε τη συνάντηση του Λουκιανού με τους Φελλόποδες στην Αληθινή Ιστορία του
 • δημιουργήσουμε τις δικές μας ιστορίες 
 • γνωρίσουμε την οικογένεια του "φωνή"
 • μάθουμε να παράγουμε υποκοριστικά, περιεκτικά και τοπικά ουσιαστικά της αε από άλλα ουσιαστικά
 • προετοιμαστούμε για την ανακεφαλαιωτική εξέταση Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Ενότητες 3 και 5: Οικονομικά στοιχεία της αρχαίας Αθήνας από τον Ξενοφώντα

Σε αυτές τις ενότητες

 • θα γνωρίσουμε τον Ξενοφώντα και τα κυριότερα έργα του
 • θα δούμε επαγγέλματα και οικονομικούς πόρους της Αρχαίας Αθήνας
 • θα πλουτίσουμε το λεξιλόγιό μας ερευνώντας την ιστορία λέξεων που χρησιμοποιούμε σήμερα
 • θα μάθουμε τους ρηματικούς τύπους που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες για να δηλώσουν το παρόν και το μέλλον των ενεργειών τους και τον ενεστώτα του  βασικού ρήματος "είμαι"
 • θα "στήσουμε" τις πρώτες μας απλές προτάσεις στα αε με τα στοιχεία που μάθαμε ως τώρα
Για τα επαγγέματα χρήσιμο υλικό
Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

Nα πηγαίνω στο σχολειό, να μαθαίνω γράμματα

Αυτό ακριβώς θα κάνουμε στη 2η ενότητα

 • θα πάμε στην πόλη-κράτος των Αθηνών και με οδηγό μας τον Πλάτωνα θα παρακολουθήσουμε μαθήματα μαζί με τους μικρούς Αθηναίους
 • θα δούμε εν τάχει τι γινόταν και στην πόλη- κράτος της Σπάρτης 
 • θα συγκρίνουμε με τις δικές μας αντίστοιχες εμπειρίες
 • θα δούμε πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες, ποιο ήταν το αλφάβητό τους, οι φθόγγοι και τα γράμματα.
 • θα μάθουμε πώς τονίζονται οι αρχαίες λέξεις 
 • και θα συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε παρέα με τις αρχαίες λέξεις που φτάνουν ως σήμερα να εξηγούν και να ζωοδοτούν την καθημερινή μας λαλιά.
Τι μαθήματα έκαναν τα Αθηναιόπαιδα όπως φαίνεται στο αγγείο;
Περίγραψε ένα από τα μαθήματα


 Βλέπε και εδώ

Ενδιαφέρουσες αναρτήσεις με πληροφορίες εδώ, ασκήσεις κατανόησης εδώ, υλικό για την εκπαίδευση και σε άλλες ελληνικές πόλεις εδώ  εδώ
Με  βάση το υλικό μπορείτε να ανακαλύψετε τι εκπαίδευση είχαν τα κορίτσια στην αρχαία Αθήνα.

Επίσης,θα σας αρέσει το παρακάτω άκρως ενδιαφέρον, πλούσιο
 και συνάμα διασκεδαστικό ppt. Συνδέεται και με όσα θα μαθαίνετε 
στην Ιστορία σας.


Το παρακάτω φύλλο εργασίας θα σε βοηθήσει στην τάξη αλλά και στο σπίτι. Εκεί βρίσκονται και οι εργασίες που θα κάνεις.


αε γλώσσα α γυμνασίου_εν 2 from elenadamo
Φωνολογία, Φωνητική και Προσωδία της ΑΕ Γλώσσας
Η νε γλώσσα είναι βλαστάρι από τον κορμό της αε, όπως θα διαπιστώσετε στο παρακάτω video. Παρακολουθώντας το σημειώστε τις "ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ" και τις "ΔΙΑΦΟΡΕΣ" αε και νε στο τετράδιό σας.Ενδιαφέρον το αναλυτικό για την προφορά της αε και την εξέλιξή της άρθρο και εδώ


Μια απόπειρα εκφοράς αε με προφορά που πλησιάζει την αε ακούστε-σε αντιστοιχία με το κείμενο- ακούστε παρακάτω: