Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Ενότητες 3 και 5: Οικονομικά στοιχεία της αρχαίας Αθήνας από τον Ξενοφώντα

Σε αυτές τις ενότητες

  • θα γνωρίσουμε τον Ξενοφώντα και τα κυριότερα έργα του
  • θα δούμε επαγγέλματα και οικονομικούς πόρους της Αρχαίας Αθήνας
  • θα πλουτίσουμε το λεξιλόγιό μας ερευνώντας την ιστορία λέξεων που χρησιμοποιούμε σήμερα
  • θα μάθουμε τους ρηματικούς τύπους που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες για να δηλώσουν το παρόν και το μέλλον των ενεργειών τους και τον ενεστώτα του  βασικού ρήματος "είμαι"
  • θα "στήσουμε" τις πρώτες μας απλές προτάσεις στα αε με τα στοιχεία που μάθαμε ως τώρα
Για τα επαγγέματα χρήσιμο υλικό
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου